Home page» User» New user registration

Registrace nového uživatele

  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  • Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují informace zásilkové službě, které jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
  • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Fortissimo Prague. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
  • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.
 
Registrace nového uživatele
Přihlašovací informace
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Kontaktní informace
 
Povinné pole
Povinné pole

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Fakturační informace
Dodací informace
Processing and the use of your personal data will be carried out according to privacy protection law 101/2000. By sending off the form, you approve of us processing your details in conformity with the law and using them solely to communicate with you. This approval can be terminated in written form at any time. Your personal details will not be given to a third party in any form.
 
 

Nákupní košík

 

Basket is empty.

Nejprodávanější zboží

 

Novinky