Úvodní stránka» Uživatel» Registrace

Registrace nového uživatele

  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  • Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují informace zásilkové službě, které jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
  • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Fortissimo Prague. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
  • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.
 
Registrace nového uživatele
Přihlašovací informace
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Kontaktní informace
 
Povinné pole
Povinné pole

Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Fakturační informace
Dodací informace
Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě odeslání formuláře nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali jen ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně.
 
 

Nákupní košík

 

Košík je prázdný.

Nejprodávanější zboží

 

Novinky